Filmfestival Toegang en lunch


Boswachterveld 206    7327 JS Apeldoorn     tel.: 055- 533 7853     e-mail: infovaac@gmail.com

Vereniging van Apeldoornse Amateur Cineasten

welkom de VAAC bestuur VAAC projecten agenda contact info leden links

Aanmeldingsformulier

Filmfestival

NOVA MIDDEN NEDERLAND

17 maart 2018

Toegangskaarten en lunch

Op het Aanmeldingsformulier hiernaast kunt u de toegangskaarten voor het filmfestival en voor de lunch bestellen. De kaarten liggen dan

op 17 maart bij de entree van het festival voor je klaar.


De kaarten kunt u ook bestellen via e-mail.
Geef naam, adres, filmclub en het aantal toegangs- en lunchkaarten op en stuur deze aan t.weber6@upcmail.nl


De toegangskaart voor het filmfestival kost aan de zaal € 12,50 per persoon. Bij bestelling vóór 12 maart 2018 via deze website  kost de toegangskaart  € 10,00 per persoon.

De lunch in het dorpshuis met soep, warme snack en belegde broodjes kost € 12,50 per persoon. In de nabije omgeving van het dorpshuis is geen andere mogelijkheid voor een lunch.


}

U wordt vriendelijk verzocht om het totaalbedrag van de toegangskaart(en) + lunchkaart(en) over te maken op

rekeningnr.:      NL26INGB0000998652

             t.n.v. Ver. Apeld. Am. Cineasten te Apeldoorn

             met de vermelding: ‘Filmfestival’