Boswachterveld 206    7327 JS Apeldoorn     tel.: 055- 533 7853     e-mail: infovaac@gmail.com

Vereniging van Apeldoornse Amateur Cineasten

welkom de VAAC bestuur VAAC projecten agenda contact info leden linksNOVA Midden Nederland                          


Juryrapport  regiofestival 2018Titel: Christina  


Maker(s):  José Bibian


Genre: fictie                  Lengte: 8’20”


Strekking: De kleinkinderen beleven in hun fantasie een oorlogsmoment van hun opa en oma.


Verhaalstructuur:  De openingsscène, in kleur, met het gesprekje tussen de 2 kleinkinderen komt vreemd over; wat weet de jongen en van wie, dat hij het verhaal aan het meisje kan overbrengen? Haast in een soort regressiemoment wordt de oorlogsbeleving van de grootouders getoond aan de kleinkinderen op de zolder van opa en oma. In de reconstructie van de gebeurtenis wordt de spanning, door de komst van de Duitse bezetter, maar ook de spanning onderling goed neergezet.

De jalousie om de jongen, tussen Anne en Christine leidt tot de gedachte dat het hier niet gaat om broertjes en zusjes uit één gezin.

Het slot, met opa en oma en daarbij de rol van Christine toont aan dat zij geen verraad maar juist vriendschap heeft betracht.


Filmische vormgeving: Vanuit het heden (in kleur) wordt gesneden naar de zwart-wit beelden in het verleden en weer terug naar het (gekleurde) heden.

Het camerawerk is goed, het openingsshot, vogelperspectief is goed genomen. De close-up van de jongen in de oorlogsscene is niet goed, hij kijkt, in het totaalshot, naar het meisje en in de close up van het meisje weg. Het kikvorsshot van de vader van Christine is technisch goed gedaan maar gevoelsmatig niet passend met de liefde die hij toch moet voelen voor deze kinderen (hij zet tenslotte zijn leven en dat van zijn dochter, voor ze op het spel).

Het geluid bij de film is passend, speelt een belangrijke rol en versterkt de spanning. Het niet tonen van het gesprek met de Duitse soldaat en Christina resp. haar vader is een mooie vondst. De strekking van het gebeuren beneden is geloofwaardig, hoewel de (met Duits accent) Nederlands­sprekende soldaat vreemd overkomt. Het spel van de jongeren is redelijk. De spelregie verdient meer aandacht opdat de kinderen minder “spelen” en meer “zijn”. De angst en wanhoop had nog iets meer uitgewerkt kunnen worden. Als Christina wil dat ze zachter praten dan moet ze dat bijvoorbeeld zelf ook doen. Het geluid o.a. van beneden versterkt de spanning boven. Waarom, ten overvloede, nog eens de Jodenster bij de aftiteling?

Meer aandacht moet het vertelperspectief krijgen. Uit wiens perspectief wordt gefilmd. Een meer subjectieve camera geeft daar uitsluitsel over. De camera is nu meer toeschouwer.


Emotie/Bijzondere kenmerken:

Een oorlogsgebeurtenis roept altijd weer emoties op. Het is goed om jongeren op deze wijze duidelijk te maken wat er in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebeurde. Goede film voor op scholen.


Waardering in punten:  240


De jury:

Hay Joosten

Bianca van gelderen

Miep Wolff

Terug naar overzicht