Boswachterveld 206    7327 JS Apeldoorn     tel.: 055- 533 7853     e-mail: infovaac@gmail.com

Vereniging van Apeldoornse Amateur Cineastenwelkom de VAAC bestuur VAAC projecten agenda contact info leden links

Maken van een film over ‘Wie ben ik’  en ‘Mijn hobby’

Seizoen 2017-2018 is de laatste gelegenheid om een film te maken met als titel
‘Wie ben ik’ en de titel ‘Mijn hobby’.

De film met de titel ‘Wie ben ik’ is bedoeld voor de leden die het afgelopen seizoen lid zijn geworden.
Omdat de meeste ‘oudere’ leden de film ‘Wie ben ik’ al eens hebben gemaakt en gepresenteerd, is aan hun gevraagd een film te maken met als titel ‘Mijn hobby’.


Lengte van de film:      maximaal 6 minuten


Aanleveren :                 op USB-stick (mpeg 4)


Wanneer aanleveren:  kan op de clubavond zelf bij Hans Zuideveld.


Samenwerking:            men kan samen werken voor de film ‘Mijn hobby’, je hobby

                                          ‘filmen’ is lastig zelf te filmen.
                                          => Wel ieder met een eigen film komen! <=Op deze pagina zijn de gegevens voor de diverse projecten te vinden.

De groepsindeling met namen van de leden voor het project kun je vinden onder

‘Ledenlijst’ en ‘Groepsindeling Projecten’.

Deze gegevens zijn alleen voor VAAC-leden in te zien


Groepsopdracht van 5 september 2017

‘MAAK EEN FILM’


De opdracht luidt:

Maak een film waarvan de inhoud en de titel door de groep zelf is te bepalen.

Het op 5 september jl uitgereikte materiaal dient herkenbaar in de film te zijn verwerkt.

De lengte van de film dient maximaal 5 minuten te zijn.

De film is een clubwedstrijd.

Er is één prijs beschikbaar. Alle deelnemers van de winnende groep krijgen een certificaat uitgereikt.

De eerst genoemde naam van de groep neemt het initiatief voor de start van het project.

De film dient op de clubavond van 14 november vertoond te worden.


De groepsindeling van dit project kun je vinden onder ‘Ledenlijst’ en ‘Groepsindeling Projecten’. Deze gegevens zijn alleen voor VAAC-leden in te zien.


Vragen over dit project kun je stellen aan Hans van Zadelhoff

Het project
Verzorg een clubavond


Drie keer in het seizoen 2017-2018 wordt er een VAAC-avond verzorgd door een groepje VAAC-leden.

Deze VAAC-leden nemen ruim van te voren contact met elkaar op. Zij stellen met elkaar een avondvullend programma op. Het is aan te bevelen dat de groep VAAC-leden ook een aantal doe-elementen in het betrokken programma brengt.

De inhoud kan van alles zijn, maar als zij bepaald hebben waarover de avond gaat, zullen zij de opzet eerst voorleggen aan de Programma Commissie. Deze beslist of de opzet zo wordt uitgevoerd of gevoerd opdat geen dublures in het jaarprogramma zullen zijn.
De Programma Commissie blijft verantwoordelijk voor het programma van die avond.


De data zijn:
De groep bestaat uit maximaal 4 leden. Zij maken het programma en voeren het ook uit.

Aan te bevelen is dat elk lid van de groep een deel van de presentatie op zich neemt opdat alle groepsleden actief meedoen.


De groepsindeling van dit project kun je vinden onder ‘Ledenlijst’ en ‘Groepsindeling Projecten’. Deze gegevens zijn alleen voor VAAC-leden in te zien.

Het project

‘Fiets / Fietsen’

De opdracht luidt:

Maak een film die gaat over Fietsen en dan in al zijn betekenissen, vormen en mogelijkheden.

Het is een filmopdracht voor het individuele lid, maar iedereen is vrij om de film eventueel in een zelf te bepalen groep te maken.

De film mag niet langer zijn dan 7 minuten en hij moet klaar zijn op 30 januari 2018. Op de clubavond van dinsdag 30 januari 2018 zullen de films vertoond worden.

Zie ook de website: www.fietsgilde-apeldoorn.nldinsdag 31 oktober 2017

dinsdag 16 januari 2018

dinsdag 27 maart 2018