Boswachterveld 206    7327 JS Apeldoorn     tel.: 055- 533 7853     e-mail: infovaac@gmail.com

Vereniging van Apeldoornse Amateur Cineastenwelkom de VAAC bestuur VAAC projecten agenda contact info leden links

datum

programma

Clubjaar  2018

2 januari

- Films van leden met een nabespreking

- films met Nieuwjaarsgroeten

- Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 13 januari


Nieuwjaarsbijeenkomst NOVA regio Midden Nederland

aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur

in dorpshuis 'Vreeswijk', Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ  Nieuwegein

16 januari

- 2e groep leden verzorgt de clubavond, zie ook tabblad projecten

30 januari

- Films van leden met een nabespreking

- Vertonen video opnamen van clubavond 16 januari jl.

- Presentatie van films uit de individuele opdracht: Fiets / Fietsen van 3 oktober jl.   Zie ook tabblad projecten.


13 februari

- Filmanalyse door Martin Strelitski.

- Hoe maak ik een goede vakantiefilm?

27 februari

- Algemene Ledenvergadering

- Films van leden met een nabespreking

- 2 films van het project 'Wie ben ik'  zie ook tabblad projecten

13 maart

Johan van den Adel verzorgt de gehele avond met het volgende.                      

                                                                                                                                   
Camera in beweging, de nieuwe trend
In deze tijd lijken de traditionele shots met statief niet meer voldoende. Televisiekijkers worden dagelijks getrakteerd op mooie dynamische shots. Met een kijkgedrag van minstens drie kijkuren per dag, leren de kijkers dat dit soort beelden gewoon is, dat betekent dat de kijkers van onze films dit onbewust ook verwachten in onze filmpresentaties.
De kernvraag in deze presentatie: “Willen we mee in deze trend…?”  Zo ja, wat zijn onze mogelijkheden als amateurs?


17 maart

Filmfestival

NOVA MIDDEN NEDERLAND

27 maart

- 3e groep leden verzorgt de clubavond, zie ook tabblad projecten

Door de programmacommissie zal op een nader te bepalen datum tussen april en september

 nog 2 extra bijeenkomsten worden georganiseerd.

10 april

- Films van leden met een nabespreking

- Presentatie door een gastspreker


24 april

- Wedstrijd Vakantiefilm

Vakantie

De volgende clubavond is op 4 september 2018

Agenda clubavonden en overige activiteiten